A képviselet fajtái

A képviseletnek 3 fő fajtája van:

1.)  törvényes képviselet

2.)  ügyleti (szerződéses) képviselet

3.)  szervezeti képviselet

1.) TÖRVÉNYES KÉPVISELET:

–      törvényen, hatósági rendelkezésen alapul

  • cselekvőképesség hiánya miattiàszülő, gyám, gondnok
  • ügyeinek vitelében akadályozott személy számára történő gondnokrendelés ( távollevő gondnoka)
  • eseti gondnokság

2.) ÜGYLETI ( SZERZŐDÉSES) KÉPVISELET

–      alapja: a meghatalmazás, amely a képviselt személy egyoldalú, címzett, ingyenes jognyilatkozata

–      képviseleti jogot:

  • a képviselőhöz
  • a másik félhez
  • vagy az érdekelt hatósághoz

 intézett nyilatkozattal ( meghatalmazással) lehet létesíteni.

3.)  SZERVEZETI KÉPVISELET:

–      jogi személy  alapszabályán, szervezeti szabályán vagy alapító okiratán à azaz létesítő okiratán alapuló képviselet

–      SZÜKSÉGSZERŰ képviseletnek is nevezik, hiszen a jogi személyek csak az őket képviselő természetes személyek útján tehetnek jognyilatkozatot ( pl.igazgató)

4.)  VÉLELMEZETT KÉPVISELET:

–      Ez már a képviselet egy különös esete.

–      Az áru adásvételével vagy egyéb szolgáltatás nyújtásával rendszeresen foglalkozó jogi személyek:

  • az ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben dolgozó alkalmazottat és tagot
  • amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a körülményekből más nem következik
  • az ott szokásos szerződések megkötésénél és lebonyolításánál
  • a jogi személy képviselőjének kell tekinteni.

–      Az alkalmazott és a tag jogkörének korlátozása 3. személlyel szemben hatálytalanà KIVÉVE, ha a korlátozásról tudott vagy tudomást szerezhetett volna

–      Mindezen rendelkezések megfelelően irányadók a magánszemély alkalmazottjára is.

A KÉPVISELET TERJEDELME SZERINT KÜLÖNBSÉGET TEHETÜNK:

1.)  általános és

2.)  külön képviselet között

ÁLTALÁNOS:  Általános a képviselet, haà a személy minden jognyilatkozatára kiterjed

KÜLÖN: Külön képviseletről beszélünk, haà csak egy adott ügyre terjed ki a képviselet

–      A képviseletet több személy is elláthatja.